Årsmøte i Halsa IL avholdes 24. mai 2020

Postet av Halsa IL den 26. Apr 2020

Innkalling til årsmøte i Halsa Idrettslag                  

Halsa, 21.04.20

Styret innkaller herved til årsmøte i Halsa Idrettslag. 

Årsmøtet avholdes den 24.05.2020 kl. 19.00 på Stornaustet i utgangspunktet, men det kan bli aktuelt å kjøre årsmøtet digitalt, eller en kombinasjon. Informasjon om dette vil bli gjort tilgjengelig senest 2 uker før årsmøtet.

Vi forholder oss til innmeldte saker til opprinnelig årsmøte, som ble utsatt på grunn av Korona-pandemien.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.halsail.no og ved plakatoppslag.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten for 2020. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.