Nye og eldre orienteringskart

Her finner dere nye og scannede eldre orienteringskart. Klikk på bildene for å få kartet som PDF. Kartene vil bli georeferert i et eget kartprogram, slik senere endringer i marka kan legges til fra kommunens kartdatabase. Løypeleggere kan kontakte Robert Sørlie for å ta ut utsnitt med eventuelle nye data lagt til (skogsbilveger, stier, grøfter, skog etc.). Orienteringsgruppa vil jobbe med å skaffe finansiering til nye kartprosjekter, da spesielt for området mellom Betna-Liabø-Glåmsmyrene (pga. ny E39).

Betnneset2015BETNNESET
Utgitt: 2015 
Målestokk: 1: 7 500
Ekvidistanse: 5m
Format: A4    
HalsaSkole2017
HALSA SKOLE
Utgitt: 2017
Målestokk: 1: 5 000
Ekvidistanse: 5m 
Format: A4 
Liabø2017
LIABØ
Utgitt: 2017  
Målestokk: 1: 5 000
Ekvidistanse: 5m 
Format: A4 
Valen1982
VALEN

Utgitt: 1982.
Målestokk: 1: 15 000
Ekvidistanse: 5m
Format: A4                                                                                                                                          
Betnamarka
BETNAMARKA

Utgitt: 1979
Målestokk: 1: 15 000
Ekvidistanse: 5m
Format: A4     
Betnaknoken
BETNAKNOKEN Utgitt: 1990  
Målestokk: 1: 10 000  
Ekvidistanse: 5m 
Format: A3  
Nordmarka vest
NORDMARKA VEST (Surnadal IL)

Utgitt: 1984
Målestokk: 1: 15 000
Ekvidistanse: 5m
Format: A3