Årsmøte i Halsa IL

Postet av Svein Stolsmo den 20. Feb 2023

Innkalling til årsmøte i Halsa Idrettslag                                                                   Halsa, 19.02.23

Styret innkaller herved til årsmøte i Halsa Idrettslag. 

Årsmøtet avholdes mandag 20.03.2023 kl. 19.00 på Stornaustet. 

Saker som et medlem ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 05.03.23 på epost til styret.halsail@gmail.com eller leveres leder i laget, Svein Stolsmo. 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. 

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Frasigelse av verv i laget må meldes til valgnemda si leder, Mats-Erik Betten innen 05.03.23. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.