ÅRSMØTE I HALSA IDRETTSLAG

Postet av Svein Stolsmo den 17. Feb 2024

Innkalling til årsmøte i Halsa Idrettslag 


Styret innkaller herved til årsmøte i Halsa Idrettslag.                                                   Halsa, 15.02.24

Årsmøtet avholdes mandag 18.03.2024 kl. 19.00 på Stornaustet. 

Saker som et medlem ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 03.03.24 på epost til styret.halsail@gmail.com eller leveres leder i laget, Svein Stolsmo. 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. 

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Frasigelse av verv i laget må meldes til valgnemnda si leder, Malin Baarset Langholm innen 03.03.24. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret

 

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.