Årsmøte, sakliste og saksdokumenter

Postet av Svein Stolsmo den 7. Mar 2021

                                                                                                                                                Halsa, 14.03.2021

Sakliste for årsmøte i Halsa Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 20.02.2021.

Årsmøtet avholdes den 21.03.2021 kl. 19:00 på Stornaustet Halsa. Koronahensyn vil bli tatt.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

10.1: Informasjonssak. Turstiprosjekt

10.2: Informasjonssak. Jubileumsskrift                                                  

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1               Styreleder

15.2               Nestleder

15.3               Øvrige styremedlemmer

15.4               Varamedlemmer til styret

15.5               Kontrollutvalg

15.6               Varamedlem kontrollutvalg

15.7               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.8               Leder av valgkomiteen

15.9               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.10             Revisorer

15.11             Gruppeledere og medlemmer i øvrige grupper

Årmelding fra styret i Halsa idrettslag for året 2020.docx

Årsmelding friidrettsgruppa 2020.docx

Årsmelding o-gruppa 2020.doc

Årsmelding 2020 fotballgruppa Halsa IL.pdf

Årsmelding for trimgruppa i Halsa IL 2020.pdf

Årsmelding 2020 padlegruppa.docx

regnskap -budsjett 31.12.20 .docx

Revisors beretning.pdf

Budsjett 2021.xlsxKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.