Halsa IL holder årsmøte!

Postet av Svein Stolsmo den 21. Feb 2021

Innkalling til årsmøte i Halsa Idrettslag                  

Styret innkaller herved til årsmøte i Halsa Idrettslag. 

Årsmøtet avholdes den 21.03.2021 kl. 19.00 på Stornaustet.

Saker som et medlem ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.03.2021 på epost til styret.halsail@gmail.com eller leveres leder i laget, Svein Stolsmo. 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Frasigelse av verv i laget må meldes til valgnemda si leder, Malin Langholm innen 01.03.2021.

NB! Det kan bli endringer på grunn av korona. Dette vil bli varslet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.