Årsmøte i Halsa Idrettslag 24.05.20, sakliste og saksdokumenter

Postet av Svein Stolsmo den 17. Mai 2020

Til medlemmer i Halsa Idrettslag

                                                                                                                                               Halsa, 11.05.2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Halsa Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.02.2020.

Årsmøtet avholdes den 24.05.2020 kl.19:00 på Stornaustet Halsa.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppe-årsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker

                10.1: Behandle revidert lov for Halsa Idrettslag.

                10.2: Tursti-prosjekt i Halsa-marka. Styret ønsker å bygge permanent tursti på                                                           Aakvik-knoken. Opparbeidet med fiberduk og grus. 1 meters bredde.   

                10.3: Info-sak. Halsa IL er 100 år i 2022. Skal det laget et jubileumsskrift?               

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1               Styreleder

15.2               Nestleder

15.3               Øvrige styremedlemmer

15.4               Varamedlemmer

15.5               To revisorer

15.6               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7               Leder av valgkomiteen

15.8               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9               Gruppeledere og medlemmer i øvrige grupper

Saksdokumenter til årsmøtet:


Årsmelding for styret 2019.docx

Årsmeldinger fotballgruppa sesongen 2019.docx

Årsmelding 2019 padlegruppa.docx

ÅRSMELDING 2019 O-gruppa.docx

Halsa IL Årsmelding Banenemd 2019.doc

Årsmelding Halsa Cup 2019.docx

Årsmelding trimgruppa 2019 (1).pdf

Årsmelding fra Friidrettsgruppa i Halsa IL 2019.docx

Regnskap_Balanse 31.12.2019.pdf

Revisors årsberetning.pdf

Lov for Halsa Idrettslag forslag.docx

Turvei ny.pdf

Budsjett 2020.xlsx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.