Årsmøte i Halsa IL

Postet av Svein Stolsmo den 19. Feb 2020

Innkalling til årsmøte i Halsa Idrettslag                  

Halsa, 19.02.20

Styret innkaller herved til årsmøte i Halsa Idrettslag. 

Årsmøtet avholdes den 22.03.2020 kl. 19.00 på Stornaustet.

Saker som et medlem ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 06.03.2020 på epost til styret.halsail@gmail.com eller leveres leder i laget, Svein Stolsmo. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Frasigelse av verv i laget må meldes til valgnemda si leder, Lisa E. Aasbø innen 06.03.2020.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.