Årsmøte 10.03.19, Sakliste

Postet av Svein Stolsmo den 1. Mar 2019

Her er den endelige saklisten for årsmøtet i Halsa Idrettslag:

Til medlemmer i Halsa Idrettslag 


Sakliste for årsmøte i Halsa Idrettslag                                                                Halsa, 27.02.2019 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 03.02.2019.                        

Årsmøtet avholdes den 10.03.2019 kl. 19.00 på Stornaustet Halsa. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker 

              10.1: Opprette undergruppe «sykkel» 

10.2: Oppgradering av utstyr til Halsa-Cup 

10.3: Oppgradering av gammelt klubbhus 

10.4: Prosjekt klubbstruktur  

Sak 11: Fastsette medlemskontingent  

Sak 12: Fastsette treningsavgift 

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 15: Foreta følgende valg: 

15.1 Styreleder 

15.2 Nestleder 

15.3 Øvrige styremedlemmer 

15.4 Varamedlemmer 

15.5 To revisorer 

15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

15.7 Leder av valgkomiteen 

15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9 Leder og medlemmer i undergruppene 

 

Med vennlig hilsen 
Styret i Halsa Idrettslag Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.