Årsmøte, sakliste

Postet av Svein Stolsmo den 7. Mar 2023

Årsmøtet holdes 20 mars kl 19 på Stornaustet, her er saklisten:


Sakliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1               Styreleder

15.2               Nestleder

15.3               Øvrige styremedlemmer

15.4               Varamedlemmer til styret

15.5               Kontrollutvalg

15.6               Varamedlem kontrollutvalg

15.7               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har                             representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.8               Leder av valgkomiteen

15.9               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.10             Revisorer

15.11             Gruppeledere og medlemmer i øvrige grupperKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.